<center id="6cmi0"></center>
<code id="6cmi0"><small id="6cmi0"></small></code>
<center id="6cmi0"><div id="6cmi0"></div></center>
<center id="6cmi0"><div id="6cmi0"></div></center>
<center id="6cmi0"></center>
<noscript id="6cmi0"><noscript id="6cmi0"></noscript></noscript><optgroup id="6cmi0"><wbr id="6cmi0"></wbr></optgroup>
Hero Image

Ho?geldiniz

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Bristol-Myers Squibb Türkiye

Ciddi hastal?klarla mücadele eden hastalara yard?m etmeye kendini adam??, profesyonel olarak e?itim ve geli?im f?rsatlar? sunan, zeki ve yetenekli ki?ilerle ?al??an BioPharma lideri bir ?irketiz. Bristol-Myers Squibb Türkiye’de 20 y?l? a?k?n süredir hizmet etmektedir. Bizi farkl? k?lan, hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yard?mc? olan yenilik?i ila?lar? ke?fetmek, geli?tirmek ve?sunmakt?r. Kültürümüz, dünyan?n d?rt bir yan?nda farkl? bak?? a??lar?na sahip olan meslekta?lar?m?z?n tutkusunu, deste?ini ve ekip ?al??mas?n? temel alarak geli?mektedir. Hastalar?m?z?n t?bbi ihtiya?lar?n? kar??lama taahhüdümüz, yenilik?i ve gurur verici ba?ar?lar kazanmam?z y?nünde bizleri te?vik etmektedir.

?

国产AV精品影片91